καμόν

καμόν
κάμνω
work
aor part act masc voc sg
κάμνω
work
aor part act neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • κἀμόν — ἀ̱μόν , ἁμός 1 masc acc sg ἀ̱μόν , ἁμός 1 neut nom/voc/acc sg ἐμόν , ἐμός mine masc acc sg ἐμόν , ἐμός mine neut nom/voc/acc sg ἀμόν , ἡμός masc acc sg (aeolic) ἀμόν , ἡμός neut nom/voc/acc sg (aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κάμον — κάμνω work aor ind act 3rd pl (homeric ionic) κάμνω work aor ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Этногенез славян — Этногенез славян  процесс формирования древнеславянской этнической общности, приведший к выделению славян из конгломерата индоевропейских племён. В настоящее время не существует общепризнанной версии формирования славянского этноса. Славяне… …   Википедия

  • Прародина славян — Этногенез славян процесс формирования древнеславянской этнической общности, приведший к выделению славян из конгломерата индоевропейских племён.В настоящее время не существует общепризнанной версии формирования славянского этноса. Славяне как… …   Википедия

  • Происхождение славян — Этногенез славян процесс формирования древнеславянской этнической общности, приведший к выделению славян из конгломерата индоевропейских племён.В настоящее время не существует общепризнанной версии формирования славянского этноса. Славяне как… …   Википедия

  • DACTYLIOMANTIA — Graece Δακτυλιομαντεία, divinatio quae annulo peragebatur. Cuius exemplum insigne apud Amm. Marcellin. exstat l. 29. ubi de Valentis successore a Patricio et Hilario sic quaesitum refert: Construximus ad cortinae similitudinem Delphicae, diris… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • κάματος — ο (AM κάματος) 1. επίπονη εργασία, μόχθος, κόπος («ἄτερ καμάτοιο τέλεσσαν», Ομ. Οδ.) 2. κατάπτωση τών σωματικών δυνάμεων από βαριά ή υπερβολική εργασία, κόπωση, κούραση, εξάντληση («αἴθρῳ και καμάτῳ δεδμημένον», Ομ. Οδ.) νεοελλ. 1. το όργωμα τών… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”